Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Hrvatska udruga za podzemnu gradnjufra Andrije Ka─Źi─ça Mio─Źi─ça 26
10 000 Zagreb

tel. 01/4639-250
fax. 01/4827-001
e-mail: hupg@hupg.hr

OIB: 41495140735
┼Ż. ra─Źun:2360000-1102145607

Suradnja: Gra─Ĺevinski Fakultet u Zagrebu - HUPG

                      

SVEU─îILIŠTE U ZAGREBU, GRA─ÉEVINSKI FAKULTET, Fra Andrije Ka─Źi─ça-Mioši─ça 26, 10000 Zagreb, kojeg zastupa Dekan prof.dr.sc. Mladen Radujkovi─ç (u daljnjem tekstu Gra─Ĺevinski fakultet),
i
Hrvatska udruga za podzemnu gradnju, Ka─Źi─çeva 26, 10000 Zagreb, koju zastupa prof.dr.sc. Meho – Saša Kova─Źevi─ç (u daljnjem tekstu HUPG),
dana 18. rujna 2009. godine, zaklju─Źuju slijede─çi
 
Sporazum o suradnji
─îlanak 1.
Predmet ovog Sporazuma je znanstvena i poslovna suradnja Gra─Ĺevinskog fakulteta i HUPG-a iz podru─Źja zaštite prirode i upravljanja okolišem s ciljem me─Ĺusobnog zajedni─Źkog djelovanja na istra┼żivanju i ubla┼żavanju utjecaja na zaštite prirode i okoliša.
─îlanak 2.
Sporazumne stranke razvijat ─çe suradnju u podru─Źju zaštite prirode i okoliša na ravnopravnim temeljima i uz uzajamnu korist.
─îlanak 3.
Suradnju predvi─Ĺenu ovim Sporazumom sporazumne stranke ─çe ostvarivati u:
1.       Zaštiti prirode, biološke i krajobrazne raznolikosti, zašti─çenih podru─Źja, ekološki zna─Źajnih podru─Źja, te ugro┼żenih i zašti─çenih biljnih i ┼żivotinjskih vrsta;
2.       Zaštiti globalne klime i ozonskog omota─Źa te zaštiti zraka od prekomjernog one─Źiš─çenja;
3.       Izradi strateških studija, programa i projekata;
4.       Konzultantskim i recenzentskim uslugama.
─îlanak 4.
Suradnja predvi─Ĺena ─Źlankom 2. ovoga Sporazuma ostvarivat ─çe se putem:
1.       Razmjene informacija o stanju okoliša i prirode i poduzimanja mjera zaštite prirode i okoliša;
2.       Uspostavljanja i provedbe pra─çenja stanja prirode i okoliša u podru─Źjima od zajedni─Źkog interesa te redovito obavješ─çivanje;
3.       Uspostavljanja i provedbe projekata i programa zaštite prirode i okoliša;
4.       Razmjene informacija o propisima u podru─Źju zaštite prirode i upravljanja okolišem;
5.       Upoznavanja sa sustavom standardizacije u podru─Źju zaštite prirode i okoliša i razmjene dokumentacije;
6.       Razmjene iskustava, stru─Źne literature i publikacija iz podru─Źja zaštite prirode i okoliša;
7.       Organiziranja seminara, simpozija radnih sastanaka uz nazo─Źnost stru─Źnjaka iz istra┼żiva─Źkih institucija, tijela nadle┼żnih za zaštitu okoliša i prirode i ostalih relevantnih institucija i pojedinaca.
─îlanak 5.
Strane se sla┼żu da su informacije dobivene za vrijeme provedbe svih projekata tajne te da ih niti jedna strana ne─çe objaviti bez izri─Źite pismene suglasnosti druge strane. Isto vrijedi na cijelu dokumentaciju projekata.
Izvješ─ça i rezultati projekata bit ─çe dostupni svakoj zainteresiranoj strani te se mogu objavljivati uz navo─Ĺenje autora i suradnika na projektima.
─îlanak 6.
Za izvršenje me─Ĺusobnih obaveza i koordinaciju aktivnosti prema ovom Sporazumu sporazumne strane imenuju:
-          za Gra─Ĺevinski fakultet:   prof.dr.sc. Mladen Garaši─ç
-          za HUPG:                       Ante Damjanovi─ç, dipl.iur.
─îlanak 7.
Sporazumne stranke suglasne su da suradnjom u podru─Źju zaštite prirode i okoliša ne─çe pokretati niti poduzimati mjere i aktivnosti kojima bi mogle naštetiti drugoj sporazumnoj stranci.
─îlanak 8.
Sporazumne strane suglasne su da se ovaj Sporazum mo┼że otkazati na zahtjev jedne ili druge sporazumne strane.
─îlanak 9.
Sporazumne strane su suglasne da ─çe sve sporove vezane za ovaj Sporazum rješavati prvenstveno mirnim putem, a u suprotnom prihva─çaju nadle┼żnost stvarno nadle┼żnog suda u Zagrebu.
─îlanak 10.
Ovaj Sporazum sastavljen je u 6 (šest) istovjetnih primjeraka tako da svaka strana dobiva 3 (tri) primjerka sa dokaznom snagom izvornika.
─îlanak 11.
U znak prihva─çanja sporazumne strane utvr─Ĺuju da su Sporazum pro─Źitale i razumjele te ga u znak prihva─çanja vlastoru─Źno potpisuju. Sporazum stupa na snagu danom potpisa.
    

GRA─ÉEVINSKI FAKULTET
 
DEKAN
 
prof.dr.sc. Mladen Radujkovi─ç
 
HRVATSKA UDRUGA ZA
PODZEMNU GRADNJU
 
PREDSJEDNIK UDRUGE
 
prof.dr.sc. Meho – Saša Kova─Źevi─ç

tel. 01/4639-250
fax. 01/4827-001

Novosti:

08.07.2011. - DANI PODZEMNE GRADNJE 2011, srpanj 2011, Zagreb, PREZENTACIJE.


1. TUNEL STUPICA Sanacija odrona na dr┼żavnoj cesti D-512, dionica Makarska-Vrgorac, Tunel Stupica Prof.dr.sc. Meho Saša Kova─Źevi─ç, dipl.ing.gra─Ĺ., Gra─Ĺevinski fakultet, Zagreb Link 2. PROJEKTIRANJE, IZVEDBA I NADZOR NAD IZVEDBOM TUNELA Odabir parametara miniran


08.07.2011. - Odr┼żan stru─Źno - znanstveni skup


  U sklopu Programa stru─Źnog usavršavanja u graditeljstvu, Gra─Ĺevinski fakultet Sveu─Źilišta u Zagrebu u suradnji s Hrvatskom udrugom za podzemnu gradnju organizirao je stru─Źno-znanstveni skup „Dani podzemne gradnje 2011“, 6.-7. srpnja 2011. godine. Kroz 7 tematski


Izrada web stranica