Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Hrvatska udruga za podzemnu gradnjufra Andrije Kačića Miočića 26
10 000 Zagreb

tel. 01/4639-250
fax. 01/4827-001
e-mail: hupg@hupg.hr

OIB: 41495140735
Ž. račun:2360000-1102145607

Članovi radnih tijela

 

UPRAVNI ODBOR
1.  Prof.dr.sc. Meho Saša Kovačević,
     Građevinski fakultet Zagreb
     - Predsjednik Udruge
2.  Dr.sc. Danijela Marčić,
     Građevinski fakultet Zagreb
     - Tajnica Udruge
3.  Mr.oec. Branislav Brizar,
     Ing-grad d.o.o.
4.  Silvije Novak,
     Studio 3LHD d.o.o.
5.  Prof.dr.sc. Željko Arbanas,
     Građevinski fakultet Rijeka
6.  Davorin Lovrenčić,
     Conex d.o.o.
7.  Prof.dr.sc. Mladen Garašić,
     Građevinski fakultet Zagreb
8.  Hari Vladović – Relja,
     Interkonzalting d.o.o.
9.  Dr.sc. Irina Stipanović-Oslaković,
     Institut IGH d.d.
10. Mr.sc. Miroslav Šimun,
      Institut IGH d.d.
11. Robert Gotić,
      Keller Geotechnik d.o.o.

 

NADZORNI ODBOR
1.  Prof.dr.sc. Josip Marušić,
     Građevinski fakultet Zagreb
2.  Zdravko Jurčec,
     Jurcon, d.o.o.
3.  Radovan Simović,
     Geokon-Zagreb d.o.o.
4.  Mr.sc. Damir Tkalčić,
     Institut IGH d.d.
5.  Zvonko Brkičić,
     Viadukt d.d.
6.  Ivan Galić,
     Konstruktor Inženjering d.d.
7.  Gorazd Hafner,
     Hrvatske vode - VGO Sava

 

SUD ČASTI
1.  Ante Damjanović,
     Geoservis AS d.o.o.
2.  Petar Lušo,
     MPV d.o.o.
3.  Marko Zrakić,
     TraffiCon d.o.o.

tel. 01/4639-250
fax. 01/4827-001

Novosti:

08.07.2011. - DANI PODZEMNE GRADNJE 2011, srpanj 2011, Zagreb, PREZENTACIJE.


1. TUNEL STUPICA Sanacija odrona na državnoj cesti D-512, dionica Makarska-Vrgorac, Tunel Stupica Prof.dr.sc. Meho Saša Kovačević, dipl.ing.građ., Građevinski fakultet, Zagreb Link 2. PROJEKTIRANJE, IZVEDBA I NADZOR NAD IZVEDBOM TUNELA Odabir parametara miniran


08.07.2011. - Održan stručno - znanstveni skup


  U sklopu Programa stručnog usavršavanja u graditeljstvu, Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu u suradnji s Hrvatskom udrugom za podzemnu gradnju organizirao je stručno-znanstveni skup „Dani podzemne gradnje 2011“, 6.-7. srpnja 2011. godine. Kroz 7 tematski


Izrada web stranica